Już niedługo minie drugi rok od utworzenia w Sułkowicach filii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu. Filia mieści się w budynku byłego internatu ZSZiO przy ul. 1 Maja 66.

W bieżącym roku szkolnym uczy się tu 73 uczniów (w cyklu 6-letnim - 35 osób, w cyklu 4-letnim - 38 osób). Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Szkolny plan nauczania obejmuje zajęcia z kształcenia słuchu, rytmiki oraz zajęcia zespołu, które odbywają się w grupach do 12 osób, zaś zajęcia na instrumencie głównym prowadzone są indywidualnie. W SM w Sułkowicach uczniowie wybrali jako instrumenty główne: skrzypce, fortepian, perkusję, gitarę, klarnet, akordeon, kontrabas, saksofon, flet poprzeczny i trąbkę.

Zajęcia w szkole prowadzą wykwalifikowani nauczyciele, którzy ukończyli studia w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Katowicach oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Mają również doświadczenie w pracy w innych szkołach muzycznych. Dodatkowo są to czynni muzycy, grający w zespołach i orkiestrach, np. w Krakowskiej Filharmonii, Orkiestrze Beethovenowskiej oraz innych.

Rodzice i uczniowie doceniają pracę nauczycieli, dostrzegają postępy w nauce swoich dzieci oraz chwalą atmosferę panującą w szkole. Dzięki aktywności i zaangażowaniu nauczycieli, uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności podczas organizowanych w szkole, w małej Sali Koncertowej, licznych występów muzycznych, na które są zapraszani rodzice uczniów i ich rodziny.

Ważne wydarzenie w życiu szkoły stanowi uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych, która jest organizowana co roku w październiku. Na tę uroczystość uczniowie wraz z nauczycielami przygotowują specjalny program muzyczny. Pani dyrektor Beata Miętka dokonuje aktu pasowania na ucznia Szkoły Muzycznej specjalnie wykonanym na tę uroczystość przez rodziców Kluczem Wiolinowym. Uczniowie otrzymują też indywidualne akty pasowania na ucznia SM.

W trakcie roku szkolnego, korzystając z gościnności SOK, organizowane są dodatkowo dwa ogólnodostępne koncerty: zimowy „Koncert Wnuków dla Dziadków i Babć” oraz wiosenny „Koncert dla Mamy i Taty”. Rodziny naszych uczniów chętnie przychodzą na koncerty, aby zobaczyć swoje pociechy na scenie. Każdy występ nagradzany jest gromkimi brawami, a w oczach niejednej babci czy mamy pojawiają się łzy wzruszenia.

Tradycją szkoły jest również szkolna wigilia i wspólne kolędowanie. Zdjęcia z imprez w SM w Sułkowicach z roku szkolnego 2014/15 można obejrzeć na stronie internetowej http://www.gumularz.net/muzyczna/. W bieżącym roku szkolnym wszystkie nasze wydarzenia pokazujemy na stronie: facebook.com/szkolamuzycznasulkowice.

Umiejętności zdobyte w trakcie nauki sprawiają, że nasi uczniowie chętnie występują też w swoich szkołach podstawowych i gimnazjach, uświetniając swoim graniem imprezy szkolne lub klasowe. Nasi uczniowie grają w Orkiestrze Dętej w Sułkowicach, a jeden uczeń założył swój zespół rokowy PORCH, który koncertuje nie tylko w powiecie myślenickim. Występujemy również na imprezach plenerowych, np. Święto Jarzębiny w Krzywaczce, czy koncertach „Z serca za serce” oraz gościnnie w SIG.

Tradycyjnie w kwietniu i maju organizujemy koncerty promocyjne w szkołach podstawowych poza gminą Sułkowice. Jesteśmy tam mile widziani i chętnie przyjmowani.
Nowym wydarzeniem w tym roku szkolnym były koncerty w kościołach parafialnych w Sułkowicach, Budzowie, Krzywaczce i Biertowicach.

W dniu 22 lutego uroczyście obchodziliśmy DZIEŃ PATRONA szkoły. Spotkaliśmy się na wspólnych warsztatach w Krzczonowie, zakończonych pięknym koncertem (relacja – iTV Myślenice). Oprócz zajęć i ćwiczeń na instrumentach uczniowie SM biorą udział w licznych konkursach muzycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

A co przed nami?
12 maja organizujemy DZIEŃ OTWARTY, przygotowujemy się do koncertu „Dla Mamy i Taty”, który odbędzie się 19 maja, do audycji muzycznych z każdego instrumentu głównego oraz do przesłuchań końcoworocznych. 18 i 25 maja organizujemy warsztaty dla kandydatów do szkoły.

szkolmuz plakat2016

Do końca maja prowadzimy nabór kandydatów na nowy rok szkolny 2016/17. Przypominamy, że szkoła jest bezpłatna. Organem założycielskim i prowadzącym jest Gmina Raciechowice, która finansuje Szkołę, a nadzór pedagogiczny i merytoryczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, altówki, kontrabasu, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki.
Kształcenie w szkole odbywa się w dwóch cyklach:

  • 6 – letni cykl nauczania – dla kandydatów w wieku 6 – 8 lat,
  • 4 – letni cykl nauczania – dla kandydatów w wieku 9 – 16 lat. Informacje dla kandydatów znajdują się na stronie szkoły www.smczaslaw.pl oraz w filii szkoły w budynku internatu przy ulicy I Maja 66.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć kwestionariusz i podanie w terminie do 31 maja (druki dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie w zakładce Dla Kandydatów/ Dokumenty do pobrania). Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na danym instrumencie. W Szkole Muzycznej w Sułkowicach takie badanie odbędzie się 14 czerwca od 15.00. Badanie przydatności ma na celu sprawdzenie: słuchu wysokościowego i harmonicznego, poprawności intonacji, pamięci muzycznej, poczucia rytmu i tempa oraz sprawności manualnej. Kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki do zaśpiewania. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych. O przyjęciu do szkoły decyduje punktacja z przeprowadzonego badania przydatności oraz liczba wolnych miejsc na dany instrument. Na podstawie zdobytych punktów z poszczególnych elementów badania predyspozycji, wyliczana jest średnia punktacja dla każdego kandydata. Należy zdobyć minimum 16 punktów w skali od 1-25. Im wyższa punktacja, tym większa szansa na przyjęcie dziecka. Listę osób przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor szkoły, nie później niż do końca roku szkolnego.

Szkoła kształci uczniów na etapie szkoły muzycznej I stopnia. Absolwenci szkoły są uprawnieni do podjęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi uczniów naszej szkoły.


Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Beata Miętka
Kierownik SM w Sułkowicach Anna Łuczak

  • szmuz_2016_01
  • szmuz_2016_02
  • szmuz_2016_03
  • szmuz_2016_04
  • szmuz_2016_05
  • szmuz_2016_06
  • szmuz_2016_07
  • szmuz_2016_08

fot. Szkoła Muzyczna w Sułkowicach

cookies 2013

addarticle