Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje na terenie powiatu myślenickiego, projekt Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny, którego założeniem jest aktywizacja osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 30. roku życia.

Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24,5 tys. zł na założenie działalności gospodarczej, a także roczne bezpłatne indywidualne i profilowane doradztwo w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

Realizacja projektu ma na celu aktywizację osób wykluczonych z życia gospodarczego ze względu na wiek, niepełnosprawność czy długotrwałe pozostawanie bez zatrudnienia, a także podniesienie poziomu ich kompetencji – kluczowych w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz zapewnienie trwałości nowopowstałych firm. Osiągnięcie założonych celów przyczyni się do rozwoju sektora mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu, a tym samym wzrostu gospodarczego regionu.

Trzeci nabór zgłoszeń do projektu planowany jest na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. Terminy kolejnych naborów to kwiecień i czerwiec 2017 roku.

Formularze rekrutacyjne będzie można składać w Powiatowym Punkcie Informacyjnym w Myślenicach przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.marr.pl/dcbkrakow i w Powiatowym Punkcie Informacyjnym, pod numerami telefonu 12 617 99 87, 602 278 182.

cookies 2013

addarticle