28 i 29 kwietnia
dla wszystkich spóźnialskich
urzędy skarbowe w te dni będą pracowały dłużej.

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.

Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych należy:

 • posiadać dostęp do Internetu,
 • przygotować dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji:
 • PESEL,
 • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 rok.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a Twoje zeznanie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętaj jednak, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane z zakładki e-Deklaracje (link otwiera nowe okno w innym serwisie) na Portalu Podatkowym.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów od 2015 r. udostępnia podatnikom również usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return). W ubiegłym roku był to PIT-37 za 2014 r., a od 16 marca br. będzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015. PFR to dodatkowa pomoc przy składaniu zeznania podatkowego, tak by było jeszcze prostsze: podatnik nie musi wypełniać sam zeznania podatkowego – robi to za niego administracja podatkowa. Przeczytaj więcej o PFR.

PIT przez Internet w pięciu krokach:

Wejdź na Portal Podatkowy, pobierz i zainstaluj z zakładki Do pobrania (link otwiera nowe okno w innym serwisie) aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
Wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje), sekcja – Formularze (link otwiera nowe okno w innym serwisie), a następnie go wypełnij,
Podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2014 rok,
Wyślij dokument,
Pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
W przypadku pojawienia się wątpliwości zawsze możesz skorzystać z instrukcji obsługi formularzy interaktywnych zamieszczonej w zakładce Instrukcje (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Jest wiele korzyści wynikających ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

 • oszczędność czasu,
 • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
 • łatwość wypełnienia,
 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
 • szybszy zwrot nadpłaty,
 • ochrona środowiska,
 • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu.

źródło:szybkipit.pl

cookies 2013

addarticle