Jeżeli chcesz się podzielić ciekawym artykułem, zdęciami lub reportażem, obejmującym treścią zagadnienia bliskie zagadnieniom naszej strony, możesz to zrobić wysyłając je na skrzynkę redakcyjną >redakcja@sulkowice.org<. Jeśli twoja publikacja jest dobra pojawi się na stronie.

Nie przejmuj się formatowaniem tekstu, moderator zrobi to za Ciebie.

Materiały publikowane jedynie od osób, ktore podają imię i nazwisko, możesz również podać swoją stronę www, aby inni mogli Cię rozpoznać lub link do facebooka.

Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania w tym zmiany w tekście. Pamięteaj, że wysyłając materiały przekazujesz nam prawa do ich publikacji.

 

cookies 2013

addarticle